İnsan İlişkilerini Düzenleyen Kurallar:Görgü Kuralları

2009-01-17 15:34:00

İNSAN İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEYEN KURALLAR:

GÖRGÜ KURALLARI


Görgü Kuralları

 

Görgü; bir toplumda var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kurallarıdır.

Toplum içinde olumlu ilişkiler kurabilmek için bazı kurallar vardır, bunlardan biri de görgü kurallarıdır. Kişilerin birbirleriyle karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen kurallar, konuşma, giyinme, yeme-içme yöntemlerini, iş yerlerinde, bayramlarda ve düğünlerde nasıl davranılacağını belirler. Görgü kurallarını çiğneyen kişi “kaba, tuhaf, bilgisiz ve görgüsüz” diye nitelendirilir. Bu nitelendirmelerin hoş olmaması nedeniyle insanlar görgü kurallarına uyma zorunluluğu hissederler.

Görgü kuralları, içinde yaşanan toplumun hukuk, din ve ahlak kurallarından tamamen ayrı değildir. Öyle ki her toplumun hukuk ve ahlak kurallarıyla görgü kuralları arasında yakın bir ilişki vardır. Görgü kurallarına uyma insanlar arasında yakınlaşma, anlayış, hoşgörü ve dayanışma duygusu yaratır. Bu duygular ise insanları, toplumsal bütünlük ve dayanışmaya götürür.

Belli bir toplumda yaşayan kişiler, karşılıklı ilişkileri kolaylaştırmak için zamanla görgü kurallarını oluşturmuşlardır. Bu kurallar, toplumdaki gelişmişlik düzeyinin de göstergesidir ve insanların kendilerine saygı duymaları ile ilişkilidir. Bu sayede insanlar, başkalarına ait olan mektubu okumaz, özel konuşmaları dinlemez, başkalarının odasına kapı çalmadan girmezler.

 

a) Toplumda Dikkat Edilmesi Gereken Genel Kurallar:

Bir toplumun oluşmasında ve gelişmesinde, o toplumu meydana getiren insanlar arasında uygulanan Görgü kurallarının önemli bir yeri vardır.

Genel görgü kurallarına uyma zorunluluğu yoktur. Yani hukuken suç sayılmaz. Ancak, toplum genel görgü kurallarına uymayanlara cahil, bencil , kaba, saygısız ve saire sıfatlarla tanımlar ve kınar.

Toplum hayatının düzenlenmesinde et kili olan genel görgü kurallarına uyan kişileri; terbiyeli, saygılı, nazik ve saire şeklinde nitelemek mümkündür.

Bu kurallar toplumdaki uygarlık düzeyinin de göstergesi olabilir. İnsanın bencil, kaba düşüncelerden sıyrılarak, başkalarına karşı davranışlarını bir düzene koyması , onun duyarlı ve nazik olmasını sağlar. Bu da insanların birbirleriyle olan ilişkilerini sağlıklı ve tutarlı olmasına neden olur.

Görgü kurallarını öğrenmenin bir okulu yoktur. Görgü kuralları, bir toplumun ayrı ayrı bölgelerinde farklı olduğu gibi değişik uluslarda da farklılıklar gösterir.

İnsanlar, toplum içinde bir arada yaşamak zorunda olduğuna göre, davranışlarında da göz önünde bulundurmaları gereken kurallar vardır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz.

Ø --Hoşgörülü ve iyimser olmak;

Ø --Olgun bir kişiliğe sahip olmak için çaba göstermek;

Ø --Eleştiriyi yerinde ve zamanında yapmak;

Ø --Giyime önem vermek, Giysinin mevki yer ve zamana uygun olmasına özen göstermek;

Ø --Başkalarını rahatsız edici davranışlardan sakınmak;

Ø --Verilen sözü tutmak;

Ø --Ziyaretin kısa ve zamanlı olmasına özen göstermek;

Ø --Oturuş ve kalkışlarda hareketlere özen göstermek;

Ø --Gerektiğinde özür dilemesini bilmek;

Ø --Özel konuşma yapanların yanına gitmemek;

Ø --Uygun olmayan el ve sözlü şakalardan kaçınmak; gibi.

 

Hitap Etmede Uyulması Gereken Genel Görgü Kuralları:

Hitap etme; etkili söz söyleme, karşı tarafı etkileme anlamı taşır. İnsanlar, isteklerini sözle karşı taraf

iletirler. İletişim aracı olarak kullanılan dilin, insanları etkileyecek şekilde kullanılması, insan ilişkilerini kolaylaştırır. Bu nedenle, kullanılan sözcüklerin çok iyi seçilmesi ve kullanılmasında büyük yarar vardır.

Sosyal ilişkilerde insanlar, hitap etmeleri gereken kişilerin bulundukları yer veya makama göre farklı hitap şekilleri kullanılır.

Konuşma bir kültür, zeka, bilgi ve görgü işidir. Her şeyde olduğu gibi konuşmanın da belli kuralları vardır. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır. Kişiler arasında yapılan konuşmalarda:

Ø --Muhatabın düzeyine göre uygun hitaplar seçilmesi, sert ifadelerden kaçınılması;

Ø --Argo sözcüklerin kullanılmaması;

Ø --Yeni tanışılan kişilere karşı mesafeli davranılması;

Ø --Yüksek sesle ve hızlı konuşma yolunun tercih edilmemesi;

Ø --Muhatabın kültür seviyesine uygun bir dil kullanılması;

Ø --Davranışların söylenenleri doğrular nitelikte olması;

Ø --İncelenip kesin bilgi edinilmemiş konularda, kessin söz söylemeden kaçınılması;

Ø --Kişinin kendisinden çok söz etmemesi, muhatabı mihnet altında kalacak duruma düşürmekten sakınması;

Ø --Muhataba da konuşma hakkı tanınması ve bunun davranışlarla da gösterilmesi;

Ø --Samimi, güvenilir, sakin ve doğal davranışlar içinde kalınması;

Ø --Çeşitli konuşmalardan öğrenilen sırların saklanması; her yerde ileri geri söz sarf edilmemesi;

Ø --Topluma karşı yapılan hitapların etkili olması için önceden gerekli hazırlıkların yapılması;

Ø --Toplumca yanlış anlaşılabilecek konuşmalardan kaçınılması;

Ø --Topluma hitap edecek kişinin, gerekli ön hazırlık yaparak kürsüye çıkması;

Ø --Konuşmacının; konusunu dinleyenleri etkileyecek şekilde anlatması, gerektiğinde kısa sorular sorarak dinleyenlerin dikkatlerini toplaması ve konuşmaları beklenen sonuca götürecek şekilde bitirmesi;

Ø --Konuşmacının, tutarsız, kuşkulu, çekingen, kararsız davranışlarla dinleyicileri sıkmaktan kaçınması; gerekir.

 

SOSYAL İLETİŞİM KURALLARI

 

İster manavda bir yabancı ile konuşurken ister bir arkadaşınız ile kahve içerken bütün insanlar saygı gösterilmesini hak eder.

Ø İletişim hem beden hareketlerini hemde sözlü ifadeyi kapsar. Konuşurken karşınızdaki insana bakın ve kollarınızı kavuşturmayın (kızgınlık ifadesi).

Ø Eğer utangaç biriyseniz bunu kabul etmekten ve söylemekten çekinmeyin. Dürüstlük insanların rahatlamalarını sağlar.

Ø Normal hızda konuşun ne çok hızlı ne çok yavaş.

Ø Karşınızdaki kişi üzerinde bıraktığınız izlenimi fazla düşünmeyin.

Ø Konuşmayı bitirirken geçerli bir neden öne sürün ve kişi ile konuşmaktan keyif aldığınızı belirtin.

Ø Karşınızdakine iltifate ederken içten ve samimi olun. Karşılaştırma yada değerlendirme yapmamaya özen gösterin; örneğin, "Kazağının ne kadar eski olduğu düşünülürse gayet iyi duruyor ."

Ø İltifat aldığınızda fazla alçak gönüllü olmayın ve iltifatın gerekmediğini açıklamaya çalışmayın. Basit bir "teşekkürler" hem yeterli hemde kibarcadır.

Ø Birisini eleştireceğiniz zaman karşınızdaki insanın duygularını göz önünde bulundurun ve kişi ile özel olarak konuşmaya özen gösterin. Yakıştırma yapmaktan kaçının ve sorunu kişiselleştirmeyin

Ø Birisi sizi eleştirdiğinde sakin olun. Savunmaya geçmemeye özen gösterin. Eğer kişi sizi insanların içinde ve kabaca eleştiriyor ise içgüdüsel olarak reaksiyon göstermek isteyebilirsiniz fakat en iyisi basitçe "Düşünceni özel olarak bana iletmeni tercih ederdim" deyin.

Ø Her zaman "Lütfen" ve "Teşekkür ederim" demeyi unutmayın

Ø Öksürürken ya da esnerken ağzınızı kapatmayı unutmayın ve hemen elinizi yıkamaya özen gösterin. Bu hem görgü kuralı hem de temizlik kuralıdır.


 

ALINTIDIR

18335
0
0
Yorum Yaz